ВКП и ВАП
Върховна касационна прокуратура и Върховна апелативна прокуратура
БНБ
Българска народна банка
БНТ, БНР и БТА
Българска национална телевизия, Българско национално радио и Българска телеграфна агенция
НАП
Национална агенция по приходите
ПБЗН
Противопожарна безопасност и защита на населението
РУС – МВР
Регионални управления „Сигурност” на МВР
ВКС
Върховен касационен съд
ВАС
Върховен административен съд