Регистър на лица, заемащи публични длъжности

За 2023 година » За 2022 година » За 2022 година - проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, приключила с несъответствие » За 2021 година (Народно Събрание) » За 2021 година - проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, приключила с несъответствие » За 2021 година » За 2020 година - проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, приключила с несъответствие » За 2020 година » За 2019 година - проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, приключила с несъответствие » За 2019 година - проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, приключила с несъответствие » За 2019 година » За 2018 година - проверка по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ, приключила с несъответствие » За 2018 година » За 2018 година /по отм. ЗПИЛЗВДДД/ » За 2017 година » За 2016 година » За 2015 година » За 2014 година »

Публикуване в края на годината
За 2023 година /по ЗПК/ »
За 2023 година /по отм. ЗПКОНПИ/ »
За 2022 година »
За 2021 година »
За 2020 година »
За 2019 година - Местни избори
За 2019 година »
За 2018 година »
За 2017 година »
За 2016 година »
За 2015 година »
За 2014 година »